Vítejte na oficiálním webu

českého scénáristy
a spisovatele Jana Kameníčka

Jan Kameníček je řazen mezi uznávané pokračovatele klasických existencionalistů. Velice často je v souvislosti s ním zmiňován Franz Kafka. Literární povahou svých děl totiž Kameníček průběžně bývá označován jako spisovatel kafkovského typu. – Nikoli však jako Kafkův napodobitel, ale jako jeho pokračovatel.

Vyšla nová kniha: Zdánlivé zbytečnosti

PRAHA, 29. 8. 2013 – Český spisovatel Jan Kameníček právě vydal ve spolupráci s redaktorem Jiřím Lojínem svou novou knihu. Kniha Zdánlivé zbytečnosti se zabývá technikou psaní a vlastní potřebou psaní, stavbou dialogu a monologu a také postupem, jak napsat povídku nebo rozhlasovou hru. Zajímavá proto bude nejen pro dosavadní příznivce Kameníčkovy tvorby a pro literární kritiky. Knihu Zdánlivé zbytečnosti jistě ocení i všichni začínající a pokročilí textaři a literární tvůrci.

* * *

Český literární historik František Kautman ke Kameníčkově nové knize píše:

„Práce se slovem, větou, básnickým obrazem, metaforou a velkým počtem dalších pojmů z poetiky a stylistiky, o nichž vedou zaujatý a zajímavý dialog pánové Kameníček s Lojínem, je dnes některým lidem právě tak nepochopitelná, jako např. Homérova Odyssea, Dantovo Peklo, Shakespearovy tragédie, Balzacova Lidská komedie či Proustovo Hledání ztraceného času.“

Dr. Kautman pak analyzuje také Kameníčkovu dosavadní prózu a uvádí:

„Prozaickou prózu Jana Kameníčka vyznačuje úzká symbióza literární, hudební a výtvarné inspirace. Po debutu, analýze Bachova díla v prozaické formě psané se záměrnou nadsázkou, následuje v jeho tvorbě experiment, poznamenaný šedesátými léty, ale současně kombinovaný s mikroskopickou precisní metaforičností blízkou ‚novému románu‘, čímž se mu daří detailní ponoření do psychického světa postav. Postupně se tak Kameníčkovi daří spojit experiment s vyprávěním, aniž by vyprávění experiment potlačovalo, jak se často stávalo u mnohých postmodernistů.

A právě kombinace experimentu s vyprávěním a psychologickou a analytickou drobnokresbou zpřístupňuje Kameníčkova díla i širším čtenářským vrstvám, což dokazuje úspěch jeho próz jak u nás, tak v zahraničí.“

 

* * *

Veškerá data publikovaná na tomto webu v písemné, grafické, zvukové či jiné podobě jsou určena pouze pro osobní potřebu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *