Biografie

Curriculum vitae10365510_255474374641580_770358844313371971_o

Jan Kameníček (narozen 15. března 1955 v Praze) je český scénárista a spisovatel. Pro jeho mladou tvorbu byly charakteristické životopisné povídky a rozhlasové hry ze světa hudby. V jeho knižní tvorbě naopak postupně převažuje stylizované modelové podobenství současného světa. Literární vědec František Kautman proto Jana Kameníčka už před lety prozíravě zařadil do kategorie spisovatelů kafkovského typu.

Spisovatel Jan Kameníček původně vystudoval Střední průmyslovou školu stavební. Posléze však také na Pražské konzervatoři absolvoval obor violoncello, což určilo Kameníčkovo další směřování. Po absolutoriu na konzervatoři Jan Kameníček nastoupil do Československého rozhlasu. Už za rok se ale pro široký tvůrčí potenciál osamostatnil. Od roku 1980 tak Jan Kameníček až doposud působí ve svobodném povolání.

Práce pro rozhlas a televizi

Osmdesátá léta byla pro spisovatele Jana Kameníčkaobdobím, kdy psal životopisné povídky a rozhlasové hry z hudebního prostředí. Byly to například: Třináct krásných let(1978), Zrání (1979), Interview (1980), Variace na Paganiniho téma (1982), Kontrapunkty (1983), Z mého života (1984), Hodiny u Bachů (1985), Podzim v Novém světě (1986) a jiné.

Pro Československou televizi psal Jan Kameníček, spolu se svým dlouholetým spoluautorem Svatoslavem Gosmanem, televizní hudební scénáře. Kromě jiného Obrazy z dějin české hudby nebo balet Alenka v říši divů. Souběžně s tím začal Jan Kameníček publikovat v periodickém tisku. Tímto přemostěním se postupně stále více dostával z prostředí rozhlasového a televizního do širšího povědomí literárního světa.

Prozaická tvorba

První rozsáhlejší rukopisy Jana Kameníčka byly dostupné v samizdatových opisech. První oficiálně vydanou knižní publikací je pozoruhodná kniha Rekviem za kantora Bacha z roku 1988. Od té doby vydal Jan Kameníček celou řadu dalších knižních publikací. Knihy Jana Kameníčka se několikrát objevily i v edičních plánech prestižních nakladatelství (Československý spisovatel, Academia aj.). Český literární historik František Kautman o Kameníčkově tvorbě říká:

„Prozaickou prózu Jana Kameníčka vyznačuje úzká symbióza literární, hudební a výtvarné inspirace. Po debutu, analýze Bachova díla v prozaické formě psané se záměrnou nadsázkou, následuje v jeho tvorbě experiment, poznamenaný šedesátými léty, ale současně kombinovaný s mikroskopickou precisní metaforičností blízkou ‚novému románu‘, čímž se mu daří detailní ponoření do psychického světa postav. Postupně se tak Kameníčkovi daří spojit experiment s vyprávěním, aniž by vyprávění experiment potlačovalo, jak se často stávalo u mnohých postmodernistů.

A právě kombinace experimentu s vyprávěním a psychologickou a analytickou drobnokresbou zpřístupňuje Kameníčkova díla i širším čtenářským vrstvám, což dokazuje úspěch jeho próz jak u nás, tak v zahraničí.“

Spisovatel Jan Kameníček je dvojnásobným držitelem stříbrného ocenění v  soutěži Literární Varnsdorf v kategorii próza, které získal v letech 1998 a 2000.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *