Konvikt – Nové knihy

Sadismus nesvobody

Ani trochu není směrodatné a podstatné, jak a proč se nebohý hrdina prózy Jana Kameníčka Konvikt znenadání octl v jakési zrůdné izolaci, oddělen mnoha zdmi od živé společnosti, zato v prostředí katů a obětí – katů s erudicí běsovských psychologů a obětí podrobených bestiálnímu psychologickému teroru. Ani hrdina sám neví, kdo je a kde se nalézá, oč smí či může usilovat: musí totiž z vůle i z rozmaru svých záhadných anonymních věznitelů donekonečna podstupovat nepochopitelný a nesnesitelný brainwashing, nepřetržité promývání své vlastní i cizí mozkové kapacity.

V jeho průběhu se přitom využívá skutečně všeho: mučení věru středověkého stejně jako moderních, zdánlivě jemnějších fines, například sadistického „trestu snem“, usmýkávání hrdinovy duše prostřednictvím křečovité a chaotické imaginace vytryskávající z bezedných hlubin podvědomí…

Snad zazní námitka: to vše už tady bylo! De Sade, Dostojevskij, Andrejev, Orwell a mnoho dalších – bohužel i dalších, neboť sám pojem člověčí nesvobody a tragédií s ní spojených dosud zůstává přežírným zdrojem umělecké tvorby. Jenže vyvrženost, téměř mytické prokletí bytosti vydané tomu všemu napospas je možné vylíčit jak na ploše epického příběhu, tak v modelové próze, která se pak ovšem musí stát působivou metaforou zoufalství a bolesti, aby byla adekvátní dantovskému tématu, do něhož se perem svého autora srdnatě a z nezbytnou expresivitou pohroužila.

Jan Kameníček vytvořil v Konviktu své dosud nejzdařilejší, myšlenkou i tvarem nejpřesvědčivější dílo (jen ty snové vize mohly být všechny hutnější!). Jistěže se v něm obrací především na čtenáře spřízněné myslí, zacílené na metaforické prožívání našeho časoprostoru a tušící, jaká pekelnická, v pravdě totalitní odlištěnost nastává v našem jednání a chování, pokud rezignujeme tváří v tvář přisouzené nesvobodě a takříkajíc zaprodáme či ztratíme svou duši – přestoupíme-li totiž ony doposud nepoznané prahy morálky a psychiky. Poznáváme je ostatně také díky ryzí krásné literatuře…

Vladimír Novotný
Nové knihy, 29. 9. 1993

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *